Media.as


This website is about information on a global stage.
Many different ways like radio, TV, newspapers, magazines, internet,
encyclopedia, books, video, library where you will be able to submit information
from a global prespectiv about your place, city, country, touristattractions, events, foodfestivals,
travel, tourism, musicfestivals, events, concerts, selected videos in politics and what to do ....Media er om informasjon med en global scene.
Mange forskjellige medier som i radio, TV, aviser, magasiner, internett, encyklopedi, litteratur, video,
bibliotek og informasjon om alt du kanskje vil publisere fra et globalt prespektiv i attraksjoner, musikkfestivaler,
festivaler, arrangementer, matfestivaler, turisme, reise og med utvalgte videoer...